CHAI TẨY RỬA NHỰA ĐƯỜNG, NHỰA BĂNG DÍNH WAXCO - MH 10910

109.000₫

Tình trạng: Có sẳn

CHAI TẨY RỬA NHỰA ĐƯỜNG, NHỰA BĂNG DÍNH WAXCO - MH 10910

- Tẩy sạch nhựa cây, nhựa đường, nhựa băng dính - Tẩy các vết bẩn khó sạch khác - Không gây bề mặt sơn

- Tẩy sạch nhựa cây, nhựa đường, nhựa băng dính

- Tẩy các vết bẩn khó sạch khác

- Không gây bề mặt sơn